Välkommen till
MA-Teknik

Du kan vara trygg att jag löser dina problem medan du gör det du är bra på.
 

Mina Tjänster

Jag har min verksamhet i Stenungsund och Ucklum. Vanligtvis utför jag mina uppdrag i Göteborg med omnejd, Tjörn, Orust och runt Stenungsund. Men så länge kunden kan få det de vill ha till ett konkurrenskraftigt pris spelar den fysiska platsen mindre roll och därför har jag genom åren utfört uppdrag i Dalsland så väl som hela Bohuslän ända ner till Halland.

Det som jag erbjuder är en totalentreprenad där jag kan genomföra hela jobbet, från ax till limpa. Detta görs i samförstånd med dig så att vi tillsammans hittar rätt jobb till rätt pris.

Jag tror på det personlig bemötandet och därför mån om att träffas för att gå igenom det tänkta projektet för att tillsammans hitta en ambitionsnivå som ger en kostnadseffektiv lösning på ert problem.

Tidigare uppdrag

Markarbeten

Jag arbetar med små, smidiga, maskiner som lämpar sig ypperligt för villatomter och företagsanläggningar där man är mer försiktig med att inte skapa sig ett allt för stort återställningsarbete. Jag kommer helt enkel lite närmare fastigheten med mina maskiner utan att förstöra hela gräsmattan. Ofta hjälper jag till med min grävmaskin och utför markarbeten för sten och plattor, markarbeten för nytt hus eller vid trädgårdsanläggning.

Transporter

Min maskinpark lämpar sig ytters bra att lyfta och transportera mindre laster vilket gör att jag kan erbjuda en bra prisbild för de mindre jobben. Är det så att entreprenaden för just dig kräver större transporter löser jag det med hjälp av mitt kontaktnät inom transport och logistik.

Dränering

Ett vanligt uppdrag idag är dräneringsarbeten då ett stort antal villor från 60-talet, 70-talet och 80-talet nu har nått en ålder då det är dags att säkerställa ett bättre skydd mot fuktskador och översvämningar. Jag är certifierad partner till Pordrän där jag genomgått utbildningar inom fuktteori, fukt i praktik, montering, vanliga orsakar till fukt.

Med en väl genomförd dränering har man förbättrat avrinning av vatten som annars kan belasta husgrunden med vattentryck.Det är också viktigt att regnvatten dagvatten är kopplat på rätt sätt. Ett vanlig fel man kan se på äldre hus är att takvatten/stuprör och hängrännor är kopplade direkt på dräneringen. I detta fall fungerar dräneringen som spridarrör som sprider ut det vattnet som regnade på taket runt husgrunden. Man ska tänka igenom när man ska dränera om sitt hus och ta reda på vad som huset står på lera berg sand makadam osv.Gräver man för djupt kan man orsaka att huset sätter sig.Och står då delar av fastigheten på berg kan byggnaden spricka och sätta sig på sned.

Vi brukar använda Pordrän som är en produkt som isolerar grunden från utsidan. Den håller borta fukt och minskar vattentrycket/belastningen på källarväggen och den drar ut fukten för att den vill utjämna naturens vilja så det blir lika torrt på båda sidor av betongväggen.

Det finns många olika produkter ute på marknaden som är väl fungerande så som Pordrän, Platonmatta eller Isodrän, men vilken teknik som skall användas avgörs av förutsättningarna hemma hos dig. Detta tittar vi på under den initial konsultationen som har till syfte att avgöra förutsättningarna för projektet så att jag kan ge dig en bra offert.

 

Mikael Andersson

Personligt bemötande och skräddarsytt erbjudande

Den här texten behöver uppfinns och kompletteras där du beskriver vad du är bra på och ditt särskilda sätta att ta hand om dina kunder

  • Inga oväntade överraskningar
  • En enkel rak prisbild
  • Ett skräddarsytt erbjudande
  • Totalentreprenad, jag fixar transport av material likväl som att utföra själva markarbetet
  • Högt värde för kunden
  • Anpassningsbar
  • Mindre maskiner lämpade för familjevillan eller den mindre kontorsfastigheten
 

Kundrelationen är allt!

Jag värdesätter det personlig bemötandet. Att det är rätt arbete till rätt pris som utförs är det viktigaste för mig.

Kontakta mig

Jag är nyfiken på vad jag kan hjälpa just dig med

© Copyright MA-Teknik